SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Kłopoty z interpretacją okresu wykluczenia wykonawcy”, którego autorem jest Jaroslaw Jerzykowski, członek SPZP.

„Zaistnienie w stosunku do wykonawcy przesłanki wykluczenia eliminuje go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego oferta podlega odrzuceniu (art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 1710 z zm. – p.z.p.). Okoliczności stanowiące przesłanki wykluczenia z postępowania mają bardzo zróżnicowany charakter, ale wspólnym ich mianownikiem jest nałożenie na wykonawcę sankcji w postaci eliminacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z niepożądaną sytuacją prawną lub faktyczną, w której się znalazł.”

Autor analizuje trudności interpretacyjne związane z okresem wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opisane w polskim Prawie zamówień publicznych. Wykluczenie wykonawcy, który spełnia określone przesłanki, jest jednym z kluczowych elementów procesu zamówień publicznych.
Artykuł szczególnie podkreśla niejasności związane z interpretacją okresu wykluczenia dla różnych przesłanek, takich jak zawarcie porozumienia zakłócającego konkurencję (zmowa przetargowa) lub nienależyte wykonanie istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszych umów.
Część tych kwestii była już interpretowana przez Krajową Izbę Odwoławczą i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednak nadal pozostają niejasności, co podkreśla potrzebę bardziej precyzyjnych regulacji prawnych.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 11

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.