SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

Lista członków zwyczajnych

 • dr Marta Andhov
 • dr Anna Banaszewska
 • mec. Marcin Bejm
 • mec. Marcin Boczek
 • prof. UW dr hab. Piotr Bogdanowicz
 • dr Piotr Brzeziński
 • mec. Agnieszka Chwiałkowska
 • dr Andrzej Czerniak
 • mec. Michał Drozdowicz
 • dr Hanna Drynkorn
 • mec Michał Gajdek
 • mec. Agnieszka Gilowska
 • dr Łukasz Paweł Goniak
 • mec. Adriana Gostępska
 • dr Anna Górczyńska
 • dr Wojciech Hartung
 • mec. Marzena Jaworska
 • mec. Jarosław Jerzykowski
 • mec. Weronika Jędrzejewska
 • prof. UŚ dr hab. Michał Kania
 • mec. Ludmiła Kitaszewska
 • dr Jarosław Kola
 • mec. Aldona Kowalczyk
 • mec. Sylwester Kuchnio
 • mec. Piotr Kunicki
 • mec. Katarzyna Kuźma
 • dr Jakub Krysa
 • mec. Mirella Lechna
 • mec. Agnieszka Matusiak
 • mec. Wojciech Merkwa
 • mec. Tomasz Michalczyk
 • mec. Edyta Niemyska
 • prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki
 • mec. Michał Orzechowski
 • mec. Żaklina Ossowska
 • mec. Paweł Piotrowski
 • mec. Anna Prigan
 • mec. Kinga Rochalska
 • mec. Jan Roliński
 • mec. Paulina Sawicka
 • mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
 • mec. Irena Skubiszak-Kalinowska
 • mec. Witold Sławiński
 • mec. Anna Specht-Schampera
 • dr Aleksandra Sołtysińska
 • mec. Jarosław Sroka
 • dr Tomasz Srokosz
 • mec. Agata Szeliga
 • mec. Tadeusz Szymaniec
 • dr Anna Szymańska
 • dr Renata Tanajewska
 • mec. Piotr Trębicki
 • mec. Żaneta Urbaniak
 • dr Grzegorz Wąsiewski
 • mec. Grzegorz Wicik
 • mec. Michał Wojciechowski
 • mec. Martyna Wójcik
 • mec. Tomasz Zalewski

Członek honorowy

 • Tomasz Czajkowski

Jak zostać członkiem?

Jeżeli spełniasz kryteria wskazane poniżej i chcesz dołączyć do naszego grona, wypełnij deklarację (dla członka zwyczajnego lub honorowego).

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna przyjmująca cele statutowe Stowarzyszenia, która jest zainteresowana zagadnieniami prawa zamówień publicznych i koncesji (w tym partnerstwa publiczno-prywatnego), oraz:

 1. uzyskała tytuł profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych albo
 2. spełnia łącznie następujące trzy przesłanki: (i) jest wpisana na listę radców prawnych lub listę adwokatów lub na listę prawników zagranicznych z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej prowadzoną przez właściwą radę okręgową izby radców prawnych lub okręgową radę adwokacką i (ii) czynnie świadczy pomoc prawną z zakresu prawa zamówień publicznych lub koncesji będąc pracownikiem, współpracownikiem lub partnerem w kancelarii prawnej o multidyscyplinarnym profilu i międzynarodowym zasięgu rozumianym jako aktywną przynależność do sieci lub stowarzyszeń międzynarodowych, co gwarantuje jej możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego w zakresie dziedzin prawa wykraczających poza jej specjalizację, jak również wsparcie logistyczne i organizacyjne w pracach na rzecz Stowarzyszenia i (iii) włada biegle przynajmniej jednym językiem obcym albo
 3. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a praca doktorska dotyczyła zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych, koncesji lub pokrewnych (pomoc publiczna, prawo konkurencji) albo
 4. ukończyła 35 lat, posiada wyższe wykształcenie prawnicze, pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, posiada ugruntowany i udokumentowany dorobek zawodowy i renomę w zakresie prawa zamówień publicznych lub koncesji oraz czynnie świadczy pomoc prawną z zakresu prawa zamówień publicznych lub koncesji będąc pracownikiem, współpracownikiem lub partnerem w kancelarii prawnej, a ponadto została pisemnie rekomendowana do Stowarzyszenia, przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, spełniających kryteria, o których mowa w pkt 1-3 powyżej.

  Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe, która wniosła wybitny wkład w rozwój nauki lub praktyki związanej z prawem zamówień publicznych lub w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale wyposażone w zdolność prawną mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii uchwałę zwykłą większością głosów. Do uzyskania członkostwa niezbędne jest również podpisanie porozumienia wskazującego formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia przez członka wspierającego.

Roczna składka członkowska dla członków zwyczajnych wynosi 300 zł.

 

 

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.