SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Tryb z wolnej ręki na zamówienia drogowo-obronne”, którego autorką jest Żaneta Urbaniak, członek SPZP.

„W dniu 23 maja 2023 roku, do Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy – o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw („projekt ustawy”). Pierwszy rzut oka na tytuł może prowadzić do wniosku, że projekt ten dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi nie będzie miał zbyt dużego znaczenia, jednak już pobieżna lektura przedstawionego projektu – diametralnie zmienia pierwsze wrażenie. Bowiem na mocy art. 7 projektu ustawy, polski ustawodawca postanowił de facto wprowadzić nową przesłankę udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Co więcej, postanowił on również wyłączyć przepisy o komisji przetargowej (art. 53-55 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych – „Pzp”) oraz o obowiązkach publikacyjnych (art. 216 Pzp).”

Artykuł dotyczy projektu ustawy wprowadzającego nową przesłankę dla udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki, związanych z inwestycjami drogowo-obronnymi. Wskazuje na niejasności w projekcie, jak brak definicji „elementu istotnego dla obronności” oraz możliwość udzielania zamówień bez publikacji informacji o nich. Podkreśla konieczność obserwacji dalszych prac nad projektem, ze względu na jego potencjalny wpływ na sektor infrastruktury drogowej.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 9

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.