SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

Po dwóch latach obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych i jej kilkukrotnych nowelizacjach Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych dokonało przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i oceniło tę regulację w kontekście realizacji celów dyrektyw zamówieniowych oraz praktycznych aspektów jej stosowania, a także efektywności wydatkowania środków publicznych.

W efekcie SPZP opracowało zbiór postulatów de lege ferenda dotyczących wybranych rozwiązań ustawowych, które postrzega jako kluczowe obszary wymagające poprawy.

Podczas wczorajszej konferencji „Rewizja ustawy Prawo zamówień publicznych — kluczowe postulaty legislacyjne Stowarzyszenia" zorganizowanej przez SPZP oraz Katedrę Prawa Europejskiego UW zaprezentowano raport zawierający te postulaty.
Raport do pobrania

Uczestnicy konferencji skupili się na kilku kluczowych aspektach Prawa zamówień publicznych. Ożywioną dyskusję wywołały w szczególności postulaty dotyczące przesłanki wykluczenia związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego w kontekście praktycznych trudności związanych z jej stosowaniem w związku z obecnym brzmieniem przepisów. Omówiono także ambitne postulaty SPZP dot. środków odwoławczych, w tym kwestię instytucji przystąpienia, jak również szereg innych aspektów proceduralnych postępowania odwoławczego.
Znaczący nacisk położono na procedurę unieważnienia umowy o zamówienie publiczne i kwestię kognicji KIO w tym zakresie, a także na potrzebę uregulowania kwestii związanych z roszczeniami odszkodowawczymi wykonawców z tytułu naruszenia przez zamawiających przepisów Pzp. 

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.