SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Klauzula waloryzacyjna to panaceum na inflację czy placebo”, którego autorką jest Martyna Wójcik, członek SPZP.

„Regulacja normatywna art. 439 ust. 1 prawa zamówień publicznych w swoim pierwotnym brzmieniu obligowała zamawiających do określania w umowach w sprawie zamówienia publicznego, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.”

Artykuł dotyczy zmian w PZP w Polsce, które wprowadzają obowiązek zawarcia klauzuli waloryzacyjnej w umowach zamówień publicznych zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zmiana ta została wprowadzona w odpowiedzi na stały, nadzwyczajny wzrost cen towarów i usług obserwowany od II kwartału 2022 r. spowodowany pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej widoczne są jednak różnice w interpretacji i zastosowaniu nowej regulacji, wynikające z braku jednoznacznego doprecyzowania celu klauzuli waloryzacyjnej. Niektóre orzeczenia podkreślają konieczność dostosowania wynagrodzenia do zmienionych warunków rynkowych, inne skupiają się na stricte językowej interpretacji przepisów PZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.