SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia”, którego współautorem jest dr Jakub Krysa, członek #SPZP.

„Jednym z najczęstszych powodów odrzucania ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest niezgodność ich treści z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego.

Artykuł dotyczy problemów związanych z odrzucaniem ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z powodu niezgodności z wymaganiami zamawiającego.

Autorzy omawiają przypadki, gdzie oferty są odrzucane z powodu niezgodności z warunkami zamówienia, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Przedstawiają również orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, które wpływają na interpretację „niezgodności" treści oferty z warunkami zamówienia.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 1

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.